گروه تولیدی نگین ارم - سنگ دهبید - رویداد ها

اتوماسیون در تولید سنگ

اتوماسیون و روبابیک در معادن از جمله موضوعات در معادن از جمله موضوعات بحث انگیز دو دهه گذشته محسوب می شود . عده ای از متخصصین معدن معتقدند که اتوماسیون و روباتیک تهدیدی برای ادامه شغل آنان تلقی می گردد و شغلی که بیش از هزاران سال و با نقش موثر تجربه همراه بوده است . بعضی از دست اندرکاران معادن معتقدند بدلیل هزینه اولیه هرگز این نوع عملیات در معادن متداول نخواهند شد اما از سوی دیگر هر روز بر تعداد محققیل و متخصصین که معتقدند استفاده از اتوماسیون و روباتیک در معادن بدلایل ایمنی ̨سرعت در عملیات ̨دسترسی به تولید بالا و کاهش هزینه عملیات اجتناب ناپذیر است اضافه می شود . این گروه معتقدند که آینده معادن صرفیظر از نوع و اندازه به دلایل فنی و اقتصادی باید به نوعی به سیستم معدنکاری هوشمند مجهز شود اتوماسیون و روباتیک پلی است برای دسترسی به این هدف نه مانعی برای معدنکاران . در این مقاله سعی خواهد شد تا جنبه های مختلف این مسئله مورد بحث قرار گیرد .

مجموعه ای گسترده ، بی نظیر و با کیفیت از سنگ دهبید